Реєстрація колективних договорів

  • 1720

 

         Колективний договір – угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів — представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом. Колективний договір є результатом соціального партнерства та діалогу на локальному рівні.

         Відповідно до ст. 2 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі – підприємства) незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

         Зміст колективного договору та порядок підписання визначено Законом України «Про колективні договори і угоди».

         Згідно зі ст.9 Закону України «Про колективні договори і угоди» та постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

         На території Новенської сільської ради питання повідомної реєстрації колективних договорів віднесено до компетенції Новенської сільської ради.

         Для здійснення реєстрації колективного договору:

         Одна із сторін колективного договору надає до Новенської сільської ради:

         3 автентичні примірник підписаного та відповідним чином оформленого (наявність титульної сторінки, нумерації сторінок, прошнуровано, скріплено печаткою та підписом) колективного договор;

         лист – звернення.

        

         Один примірник, наданого на реєстрацію колективного договору, надається спеціалісту-юрисконсульту Новенської сільської ради для його розгляду на відповідність чинному законодавству та у разі виявлення порушень надання рекомендацій стосовно їх усунення.

         Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження договору до реєструю чого органу –Новенської сільської ради.

         Після перевірки договору на відповідність чинному законодавству України спеціалістом-юрисконсультом проводиться його реєстрація шляхом розміщення напису на титульній або першій сторінці кожного примірника договору та внесення відповідного запису до реєстру колективних договорів.

         У разі реєстрації договору у термін менш як 14 робочих днів реєструючий орган повідомляє про це одну із заявника. В іншому випадку заявник повинен з'явитися до Новенської сільської на 15 робочий день із дня, наступного після надання договору на реєстрацію, для отримання під підпис своїх примірників договору та у разі наявності рекомендацій щодо його змісту.

         Для здійснення реєстрації змін чи доповнень до колективного договору одна із сторін колективного договору надає до Новенської сільської ради:

         3 автентичні примірники підписаного та відповідним чином оформленних (наявність титульної сторінки, нумерації сторінок, прошнуровано, скріплено печаткою та підписом) змін до колективного договору;

  1. примірник договору, до якого вносяться зміни чи доповнення;

по 1 примірнику зміни чи доповнень, які вносилися з початку дії договору (у разі їх реєстрації);

лист – звернення.

 

         Порядок реєстрації змін чи доповнень до колективного договору (угоди) аналогічний порядку реєстрації самого договору.

Фото без опису

 

Корисні посилання