gerb

     УКРАЇНА

   НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

восьмого скликання   

третя сесія   

 

РІШЕННЯ

 

14.12.2020                                                                                                        №05

 

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Новенська сільська рада та граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Новенська сільська рада

 

        

         У відповідності до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», на виконання інших нормативно-правових актів з питань доступу до публічної інформації, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Новенська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити такі, що додаються:

         Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Новенська сільська рада.

Норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Новенська сільська рада.

2. Секретарю Новенської сільської ради Дикун Євгенії Миколаївні оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Новенської сільської ради

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію з питань прав людини, законності депутатської діяльності і етики.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                       Євгенія ДИКУН

 

Додаток1
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Новенська сільська рада 
(пункт 6)

ЗАЯВКА № ______
від «____» ______________ 20___ року
на виписку рахунка для здійснення оплати
витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________

(назва документа)

 

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

 

Послуга, що надається

Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

(За відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець:

___________________________

(посада)

 

_______________

(підпис)

 

_______________________________

(П. І. Б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку відшкодування фактичних витрат на
копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є
Новенська сільська рада
(пункт 7)

Надавач послуг: Новенська сільська рада

Реєстраційний рахунок _____________________

МФО банку _______________________________

Код за ЄДРПОУ ___________________________

Платник: _________________________________

     _________________________________

 

РАХУНОК № ___________
від «____» ______________ 20___ року
для здійснення оплати витрат на копіювання
або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________

(назва документа)

_____________________________________________________________________________

 

Найменування послуги

Вартість
виготовлення
1 сторінки,
грн

Кількість
сторінок

Сума, грн
(без ПДВ)

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Усього до сплати ______________________________________________________________

(сума словами)

_______________________________________________________ грн _______________ коп.

Виконавець:

____________________________

(посада)

 

________________

(підпис)

 

_______________________________

(П. І. Б.)

 

Примітка. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з 11 сторінки.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення Новенської сільської ради восьмого скликання

від 14 грудня 2020 р. №5

 

НОРМИ 
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Новенська сільська рада

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

__________ 
Примітка

 

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

     

 

Секретар Новенської

сільської ради                                                              Євгенія ДИКУН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення третьої сесії Новенської сільської ради восьмого скликання

від 14.12. 2020 р 5

 

ПОРЯДОК 
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Новенська сільська рада

 

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформаціїфактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Новенською сільською радою за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Новенська сільська рада є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про себе;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Задоволення запиту на інформацію, який передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, здійснюється після відшкодування запитувачем фактичних витрат на копіювання або друк.

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається бухгалтерією сільської ради.

6. На підставі отриманої заявки працівника Новенської сільської ради наданої за формою згідно з додатком 1 бухгалтерія Новенської сільської ради протягом одного робочого дня виписує рахунок за формою згідно з додатком 2 і передає його замовнику, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

7. Оплата рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

8. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на рахунок Новенської сільської ради, бухгалтерія повідомляє про це відповідного працівника сільської ради.

9. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

10. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка.

 

 

Секретар Новенської

сільської ради                                                                       Євгенія ДИКУН

Гід державних послуг. Банер

Корисні посилання